Stochastic integer programming by dynamic programming

B.J. Lageweg, J.K. Lenstra, A.H.G. Rinnooy Kan, L. Stougie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)97-113
  TijdschriftStatistica Neerlandica
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit