Stochastic dynamics with correct sampling for constrained systems

E.A.J.F. Peters, N. Goga, H.J.C. Berendsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stochastic dynamics with correct sampling for constrained systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen