Stochastic bound for a polling system

O.J. Boxma, M. Kelbert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Stochastic bound for a polling system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics

  Computer Science