Stimuli responsive peptide conjugated polymer nanoparticles

J.R.I. Knoop, M. Geus, de, G.J.M. Habraken, C.E. Koning, H. Menzel, A. Heise

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stimuli responsive peptide conjugated polymer nanoparticles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemical Engineering