Stimuli-responsive commodity polymers

Rob Cecilia Petronella Verpaalen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

336 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schenning, Albert P.H.J., Promotor
  • Debije, Michael G., Co-Promotor
Datum van toekenning22 sep. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5047-0
StatusGepubliceerd - 22 sep. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit