Stillman’s conjecture via generic initial ideals

Jan Draisma, Michał Lasoń, Anton Leykin (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

5 Citaten (Scopus)
51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stillman’s conjecture via generic initial ideals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde