Stick-slip : phenomena in hydraulic motors

W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)24-231
  TijdschriftHydraulic pneumatic power
  Volume19
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit