"Stick-slip"-Erscheinungen in Hydromotoren

W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  60 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Duits
  Pagina's (van-tot)371-375
  TijdschriftOelhydraulik und Pneumatik
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit