Step-growth polymerizing systems of general type "AfiBgi" : calculating the bivariate (molecular size) x (number of branch points) weight distribution using generating functions and recurrences

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
47 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Step-growth polymerizing systems of general type "AfiBgi" : calculating the bivariate (molecular size) x (number of branch points) weight distribution using generating functions and recurrences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen