Step-by-step: exploring a social exergame to encourage physical activity and social dynamics among office workers

Xipei Ren, Lotte Hollander, Rylana van der Marel, Lieke Molenaar, Yuan Lu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Step-by-step: exploring a social exergame to encourage physical activity and social dynamics among office workers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.