Stencils with isotropic discretization error for differential operators

M. Patra, M.E.J. Karttunen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    57 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Stencils with isotropic discretization error for differential operators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Mathematics