Steinitz theorems for orthogonal polyhedra

D. Eppstein, E. Mumford

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Steinitz theorems for orthogonal polyhedra'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde