Steering in computational science: mesoscale modelling and simulation

J. Chin, J.D.R. Harting, S. Jha, P.V. Coveney, A.R. Porter, S.M. Pickles

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    42 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Steering in computational science: mesoscale modelling and simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering