Steenkoolliquefactie met behulp van ijzersulfide katalysatoren

C.K. Groot, V.H.J. Beer, de, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als alternatief op termijn voor olie en gas ligt hernieuwd grootschalige inzet van steenkool als fossiele brandstof voor de hand, zij het voornamelijk na omzetting in een gasvormige en/of vloeibare vorm. Eén van de wegen hiertoe is de gekatalyseerde directe liquefactieroute. Aan de Technische Universiteit Eindhoven is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van goedkope, op ijzersulfide gebaseerde, katalysatoren die voor de gewenste omzettihgen voldoende actiefzijn.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-14
Aantal pagina's4
TijdschriftI2-Procestechnologie
Volume3
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit

Groot, C. K., Beer, de, V. H. J., & Prins, R. (1987). Steenkoolliquefactie met behulp van ijzersulfide katalysatoren. I2-Procestechnologie, 3(6), 11-14.