Stedelijk toerisme : verdergaande segmentatie wenselijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

122 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er zijn, vanuit het Nederlandse toeristische beleid bezien, verschillende motieven om onderzoek te doen naar korte stedenreizen in Nederland, Belgie en Duitsland. Economisch gezien is het belangrijk om de huidige positie van de Nederlandse steden te handhaven als voornaamste bestemming voor stedenreizen door Nederlanders en die -indien mogeliik- uit te breiden. Ook vormen steden een belangrijke factor als 't gaat om het aantrekken van buitenlands toerisme naar Nederland. Een van de strategieen die in de nota Ondernemen in Toerisme wordt aangedragen om het toerisme naar Nederland te bevorderen, is dan ook het promoten van de grote historische en culturele rijkdom van de Nederlandse steden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-17
TijdschriftRecreatie en Toerisme
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit