Stedebouw in de praktijk, als wetenschap en als nieuwe differentiatie binnen de faculteit bouwkunde

K. Doevendans, H.G.A. Rikhof, J.G. Wallis De Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)9-17
Aantal pagina's9
TijdschriftVia-Via
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit