Steam stripping of the unsaturated zone of contaminated sub-soils : the effect of diffusion/dispersion in the start-up phase

H.J.H. Brouwers, B.H. Gilding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Steam stripping of the unsaturated zone of contaminated sub-soils : the effect of diffusion/dispersion in the start-up phase'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen