Stealth low-level manipulation of programmable logic controllers I/O by pin control exploitation

Ali Abbasi, Majid Hashemi, Emmanuele Zambon, Sandro Etalle

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Filter
Voorwoord/editorial

Zoekresultaten