Stealth low-level manipulation of programmable logic controllers I/O by pin control exploitation

Ali Abbasi, Majid Hashemi, Emmanuele Zambon, Sandro Etalle

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Stealth low-level manipulation of programmable logic controllers I/O by pin control exploitation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen