Steady state, transient and non-linear kinetics in automotive exhaust gas catalysis

R.H. Nibbelke

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Marin, G.B.M.M., Promotor
  • Bliek, A., Promotor, Externe Persoon
  • Hoebink, Jozef, Co-Promotor
Datum van toekenning6 jul. 1998
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0528-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit