Steady-state isotopic transient kinetic analysis of the Fischer-Tropsch synthesis reaction over cobalt-based catalysts

H.A.J. Dijk, van, J.H.B.J. Hoebink, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Steady-state isotopic transient kinetic analysis of the Fischer-Tropsch synthesis reaction over cobalt-based catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering