Steady-state behaviour of nonlinear flexible rotor-bearing systems. Part 2. Application : influence of cavitation

E.L.B. Vorst, van de, R.H.B. Fey, A. Kraker, de, D.H. Campen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)146-155
TijdschriftMachine Vibration
Volume3
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit