Staying in the middle : exact and approximate medians in $R^1$ and $R^2$ for moving points

P.K. Agarwal, M. Berg, de, J. Gao, L.J. Guibas, S. Har-Peled

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Staying in the middle : exact and approximate medians in $R^1$ and $R^2$ for moving points'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.