Status of plastic optical fibres and related technologies

G.D. Khoe, H.P.A. Boom, van den, W. Li, H. Waardt, de, Y. Koike, T. Ishigure

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Status of plastic optical fibres and related technologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie