Statistische methoden voor het aanwijzen van uitbijters

R. Doornbos

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Statistical methods for the rejection of outlying observations. The principles are given of a class of slippage tests. Applications are discussed for the case of a sample from a normal distribution, for the Poisson-case, for the method of m rankings and for the distributionfree k-sample case.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)453-462
  Aantal pagina's10
  TijdschriftStatistica Neerlandica
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1959

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Statistische methoden voor het aanwijzen van uitbijters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit