Statistische kwaliteitsbeheersing voor niet-statistici. Deel 5: Georganiseerd wantrouwen helpt rampen voorkomen

L. Monhemius

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  37 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)62-64
  TijdschriftPolyTechnisch tijdschrift : vakblad voor de ingenieur. Werktuigbouw
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit