Statistische kwaliteitsbeheersing voor niet-statistici. Deel 4: Betere kwaliteit begint bij systematische probleemaanpak

L. Monhemius

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  52 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)58-60
  TijdschriftPolyTechnisch tijdschrift : vakblad voor de ingenieur. Werktuigbouw
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit