Statistische kwaliteitsbeheersing voor niet-statistici. Deel 1: Hoe uw produktkwaliteit hoger, constanter en beter controleerbaar wordt

L. Monhemius

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  123 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)52-55
  TijdschriftPolyTechnisch tijdschrift : vakblad voor de ingenieur. Werktuigbouw
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit