Statistics of road traffic noise in shielded urban areas : an initial study of A-weighted levels

J. Forssén, M.C.J. Hornikx

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Baltic-Nordic Acoustics Meeting (BNAM 2006), 8-10 November 2006, Göteborg, Sweden
Pagina's1-6
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit