Statistics in cardiovascular medicine: there is still gold in the old

Edwin R. van den Heuvel (Corresponding author), Ramachandran S. Vasan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1227
Aantal pagina's1
TijdschriftHeart
Volume104
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul 2018

Citeer dit