Statistical modelling of pre-impact velocities in car crashes

W. Kager, I. Kryven, K.W. Myerscough, T.M. Opstal, van, T. Rot

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Statistical modelling of pre-impact velocities in car crashes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde