Statistical errors and omissions in a trial of cognitive behavior techniques for psychosis : commentary on Turkington et al.

T. Smits, D. Lakens, S.J. Ritchie, K.R. Laws

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)566-566
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Nervous and Mental Disease
Volume202
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Statistical errors and omissions in a trial of cognitive behavior techniques for psychosis : commentary on Turkington et al.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit