Statistical Discrimination Index Founded on Rate of Change of Phase Angle for Immunization of Transformer Differential Protection Against Inrush Current

Haidar Samet (Corresponding author), Maral Shadaei, Mohsen Tajdinian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Statistical Discrimination Index Founded on Rate of Change of Phase Angle for Immunization of Transformer Differential Protection Against Inrush Current'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen