Statistical cooling : a general approach to combinatorial optimization problems

E.H.L. Aarts, P.J.M. Laarhoven, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  311 Citaten (Scopus)
  10 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)193-226
  TijdschriftPhilips Journal of Research
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit