Statistica Neerlandica : a new parent for a middle-aged child

J. Wessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-98
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit