Static versus dynamic safety stocks in a retail environment with weekly sales patterns

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

235 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Static versus dynamic safety stocks in a retail environment with weekly sales patterns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie