Static performance of a hybrid stepping motor with ring coils

B.H.A. Goddijn

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  370 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Niesten, J.G., Promotor
  • Lawrenson, P.J., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning9 sep 1980
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit