State-to-state scattering of oriented OH

K.R.A.M. Schreel, J.J. Meulen, ter

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    51 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'State-to-state scattering of oriented OH'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemistry