State-space LPV model identification using kernelized machine learning

S.Z. Rizvi, J.M. Velni, F. Abbasi, R. Tóth, N. Meskin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'State-space LPV model identification using kernelized machine learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen