State Predictor Based on Synchronization Applied to a Mobile Robot

A. Alvarez Aguirre, H. Nijmeijer, T. Oguchi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'State Predictor Based on Synchronization Applied to a Mobile Robot'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Computer Science