State of the art and new developments in agent-oriented design

J.F.M. Masthoff, R.R.G. Hoe, van, P. Wavish, D.M. Connah

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings of the 2nd Philips Software Conference, Eindhoven, The Netherlands, February 9-10, 1995
    StatusGepubliceerd - 1995

    Citeer dit