State-of-the-art and future of combinatorial polymer research : 2nd DPI workshop on automated synthesis and high-throughput experimentation in polymer materials research

U.S. Schubert, M.A.R. Meier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Conference Report - No Abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)642-644
TijdschriftMacromolecular Rapid Communications
Volume24
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'State-of-the-art and future of combinatorial polymer research : 2nd DPI workshop on automated synthesis and high-throughput experimentation in polymer materials research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit