State and history of heart tissue preparation for proton microprobe elemental analysis at the Eindhoven Cyclotron Laboratory

J.A. Quaedackers, P.H.A. Mutsaers, J.J.M. de Goeij, M.J.A. Voigt, de, G.J. Vusse, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'State and history of heart tissue preparation for proton microprobe elemental analysis at the Eindhoven Cyclotron Laboratory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen