Star-shaped Poly(2-oxazoline)s by Dendrimer Endcapping

H.M.L. Lambermont-Thijs, M.W.M. Fijten, U.S. Schubert, R. Hoogenboom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  29 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Star-shaped Poly(2-oxazoline)s by Dendrimer Endcapping'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Chemical Engineering