Star of niet star

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-26
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume64 (76/77)
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit