Standards for Smart Living: A Historical Overview

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

This chapter provides an introduction into the current state of acceptance of smart home technology and its history. It starts with examining four stages of domestic technology, the current situation, and the future of smart home technology. This chapter aims to apply concepts from literature on the diffusion of innovation on the past, present, and future of smart home technology. Lastly, this chapter examines the analogies between technology adoption discussed in the first three stages of domestic technology with the present and future situation of home automation and robotics.
Originele taal-2Engels
TitelHandbook of Smart Homes, Health Care and Well-Being
RedacteurenJ. van Hoof, G. Demeris, E.J.M. Wouters
UitgeverijSpringer
Pagina's1-14
Aantal pagina's14
ISBN van geprinte versie978-3-319-01904-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Standards for Smart Living: A Historical Overview'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit