Stalen raamweken met prefab gewapend-betonnen invulgevelpanelen : een verkennend numeriek onderzoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Reeds lang is bekend dat invulgevelpanelen het gedrag van raamwerken bij zijdelingse belasting significant verbeteren. Uitgebreid onderzoek is verricht naar raamwerken met vulpanelen van metselwerk en van ter plaatse gestort beton. Weinig is echter bekend over het gedrag bij toepassing van prefab betonpanelen die met discrete verbindingen aan het raamwerk zijn verbonden. Bij de TUle is onlangs een promotieonderzoek gestart dat experimenteel, numeriek en analytisch onderzoek omvat op dit nieuwe onderzoeksgebied. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van ontwerpregels voor stalen raamwerken met prefab gevelpanelen van gewapend beton. onderworpen aan horizontale belastingen. In dit artikel komt een oriënterend numeriek onderzoek naar het gedrag van zulke raamwerken aan de orde.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)70-72
Aantal pagina's3
TijdschriftCement
Volume53
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit