Stakeholders' preferences and adaptive behaviour in retail-location choice decisions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Stakeholders' preferences and adaptive behaviour in retail-location choice decisions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen