Stadsverwarming in Nederland; aspecten voor de (her)waardering van warmtelevering

A.G. Entrop, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In circa veertig Nederlandse steden wordt aan huishoudens en bedrijven warmtelevering aangeboden ten behoeve van ruimteverwarming en warmtapwater. Meerdere malen is de warmtelevering in een slecht daglicht komen te staan vanwege de vermeende hoge kosten bij deze manier van verwarmen in vergelijking tot de levering en bet gebruik van aardgas. In dit artikel worden enkele aspecten aangehaald die warmtelevering in een ander daglicht kunnen plaatsen.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-7
Aantal pagina's2
TijdschriftNieuwsbrief Duurzaam Bouwen
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit