StackOverflow and GitHub : associations between software development and crowdsourced knowledge

B.N. Vasilescu, V. Filkov, A. Serebrenik

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  159 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'StackOverflow and GitHub : associations between software development and crowdsourced knowledge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Sociale wetenschappen